Theo


Ik stel mij graag aan u voor. Ik ben Theo Boelens. Mijn wieg stond aan de Madeweg vlak bij de grens Monster/Den Haag. Daar ben ik opgegroeid in een tuindersgezin. Na mijn schooltijd heb ik de militaire dienstplicht vervuld in het Rijnleger in Duitsland en heb ik 35 jaar in het bankwezen gewerkt. Tijdens deze periode heb ik mij verder door ontwikkeld. Ik heb mijn HEAO opleiding commerciële economie afgerond en vele vakdiploma’s behaald. Tijdens mijn loopbaan heb ik meerdere functies bekleed. Altijd in het Westland te weten in Kwintsheul, Wateringen, Poeldijk, s’-Gravenzande en De Lier. Voor nadere details nodig ik u uit om via het contactformulier op mijn linkedinpagina te kijken.
Na mijn lange carrière binnen de financiële sector ben ik in 2018 gestart als zelfstandig ondernemer. Ik trek veel op met mijn voormalige collega Nico Ammerlaan. Door met elkaar samen te werken. inspireren motiveren wij elkaar. Ook vullen wij elkaar aan op het gebied van kennis. Met als resultaat een, voor u, uitstekend advies. Mijn doel is om klanten zo goed mogelijk financieel te begeleiden en te helpen inzicht te krijgen in hun financiële situatie. Adviseren is mijn passie. Dit op een nuchtere manier van werken en op een informele wijze.

Ik ben van mening dat een ieder over belangrijke financiële beslissingen wil praten, graag even wil sparren en afstemmen wat te doen. Uit ervaring weet ik dat veel mensen belangrijke financiële beslissingen graag willen voorleggen aan een onafhankelijke deskundige. Naarmate mensen ouder worden, krijgen zij meer behoefte om de toekomstige financiële positie in beeld te krijgen. Daarmee kan en wil ik u graag van dienst zijn. Denk hierbij aan de pensioenperiode of hoe de financiën voor nabestaanden zijn geregeld. Hierbij wil ik graag een rol spelen. Uw financiële zaken uitleggen, inzichtelijk maken en mogelijk verbeteren. Of we nu praten over fiscale onderwerpen, uw hypotheek, pensioen, vermogen of testament, op al deze deelgebieden wil ik u met mijn advies van dienst zijn. Graag bekijk ik samen met u of de bestaande producten passen bij uw persoonlijke omstandigheden en wensen. daar waar nodig zoek ik de samenwerking met een tussenpersoon, accountant, notaris etc. Samen met de klant zoek ik naar voordeel. Dit telkens in het belang van u als klant en rekening houdend met belangrijke huidige of mogelijk toekomstige gebeurtenissen in uw leven. Als u op zoek bent naar inzicht en financiële rust dan ben ik graag uw financiële gids. Bent u daarin geïnteresseerd? Neemt u dan contact met mij op door middel van het contactformulier.
Nico


Ik stel mij graag aan u voor. Ik ben Nico Ammerlaan, woonachtig in Wateringen. Ik ben geboren en getogen in het Westland. Mijn wieg heeft in Naaldwijk gestaan.
Na de middelbare school ben ik gaan werken bij een grote financiële instelling in het Westland.
Ik heb daar diverse functies doorlopen. Ik heb veel dingen gezien en geleerd zowel aan de bedrijven kant als aan de particuliere kant. Daarnaast heb ik veel klanten mogen helpen met het oplossen van hun vraagstukken en het behalen van hun doelen. Vraagstukken op het gebied van de oude dag, lijfrentepolissen, overlijden, het spaar- of beleggingsvermogen, vermogensoverdracht, de woning, het helpen van de kinderen, afwikkeling van een nalatenschap, testament, staking van de onderneming en dergelijke, zijn mijn bureau gepasseerd.
Ik werk graag binnen een langdurige en persoonlijke relatie met de klant. Weten wat er speelt bij een klant en wat voor hem of haar belangrijk is, daar draait het om!
Er zijn "vele wegen die naar Rome leiden". "Maar welke weg past het beste bij u?".
Het is de laatste jaren een trend dat de ruimte voor het persoonlijke aspect binnen de financiële dienstverlening steeds minder wordt. Klanten komen meer op afstand te staan en het lijkt erop dat het ‘internet’ leidend is geworden in de klantbediening. Ruimte voor een persoonlijk gesprek is er bijna niet.
Dat is een ontwikkeling die niet zo bij mij past. Tijd om de bakens te verzetten!

Het werk als ‘financiële huisarts’ vind ik nog steeds erg leuk om te doen. Mijn uitdaging is nog steeds het oplossen van financiële vraagstukken binnen de grenzen van de persoonlijke doelen en wensen van de klant. Uiteraard spelen wet- en regelgeving hierin een belangrijke rol.

Om dit voor u als klant te kunnen blijven doen, is het na 39 jaar tijd geworden om op eigen benen te gaan staan.
Samen met mijn voormalige collega Theo wil ik de komende jaren actief blijven in de advisering en begeleiding van mijn klant op een zo breed mogelijk terrein. Samen bewandelen wij uw financiële weg. Ik ben uw financiële gids maar u blijft aan het stuur!
Ik kom graag bij u op de koffie voor een vrijblijvend gesprek. Bel of mail mij gerust.