background

Breed adviespakket, brede financiële visie


Nico Ammerlaan en Theo Boelens hebben een uitgebreid dienstenpakket. En dat is belangrijk, want alleen zo kunnen we recht doen aan uw huidige financiële situatie & ook een blik werpen op uw toekomstige financiële situatie. In onze advisering betrekken wij de volgende zaken:


 • Sparen: hoe krijgt u op een (fiscaal) verstandige wijze een hoger rendement?
 • Beleggen: is het in uw situatie wel of juist niet verstandig om te beleggen? In privé of juist in de onderneming?
 • Uw toekomstig inkomen: uit pensioen, lijfrente of uw vermogen: heeft u koopsompolissen? Toekomstsparen? Wij kunnen u uitgebreid maatwerk leveren.
 • Testament: heeft u vastgelegd wat u wilt vastleggen? Hoe is er erfbelasting te besparen.
 • Levenstestament: wat gebeurt er met uw vermogen als u wilsonbekwaam wordt?
 • Estate Planning: wilt u fiscaal vriendelijk vermogen overdragen op kinderen, direct of alleen op papier? Met voordeel uw zoon en/of dochter financieren.
 • Begeleiding bij aankoop financiële producten: welke producten zijn in úw belang? Second opinion geven.
 • Begeleiding bij woningfinancieringen: wij bemiddelen niet zelf in woonhuisfinancieringen maar kunnen u wel begeleiden in de administratieve wirwar die er bij komt kijken. Ook bij eventuele tussentijdse aanpassingen van de financiering. Welke aanpassingen zijn in úw voordeel? Zaken doen bij uw eigen B.V. ?
 • Begeleiding op administratief gebied: wij kunnen u helpen uw financiële zaken op orde te houden.
 • Aangifte inkomstenbelasting (voor particulieren). Wij ontzorgen u bij deze jaarlijkse klus.
 • Afwikkeling nalatenschap: complete administratieve afwikkeling na overlijden van een dierbare incl. de begeleiding bij de mogelijke verkoop van een woning.
 • Aangifte erfbelasting: (voor particulieren) de familie ontzorgen bij de financiële en administratieve afwikkeling.
 • Staking van de onderneming: wij helpen u met de passende invulling van uw inkomen en het beschikbare vermogen.